Abychom pro naše partnery zajistili stabilně nejvyšší možnou kvalitu, pracujeme podle požadavků souboru norem ISO 9000, přičemž je firma ACR-ENGINEERING v současné době držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.

    Certifikát ISO 9001 ACR-Engineering


    Přepis: Certifikát Certifikační orgán systémů managementu č. 3053 TÜV SÜD Czech s.r.o. potvrzuje, že společnost ACR-ENGINEERING, spol. s r. o., Blahoslavova 72/4 CZ-750 02 Přerov, IČ: 26185890, Provozovna: Havlíčkova 426, 753 01 Hranice, zavedla a používá systém managementu kvality v oboru zpracování konstrukční  a projekční dokumentace strojů, nástrojů a dílů v oboru lehkého průmyslu, strojírenství apři výrobě dopravních prostředků Na základě vykonaného auditu, zpráva č. 08.840.298 bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 Tento certifikát je platný do 21.08.2018 Registrační číslo certifikátu 08.208.305, revize č. 1 Tento certifikát je revizí certifikátu č. 08.208.305, který byl vydán 21.5.2015 Praha, 05.05.2016 TÜV SÜD Czech s.r.o - Novodvorská 994 - -142 21 Prague 4 - Czech Republic