Abychom pro naše partnery zajistili stabilně nejvyšší možnou kvalitu, pracujeme podle požadavků souboru norem ISO 9000, přičemž je firma ACR-ENGINEERING v současné době držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.

    Certifikát ISO 9001 ACR-Engineering


    Certifikát ISO 9001 ACR-Engineering


    Přepis: Certifikát Certifikační orgán systémů managementu č. 3053 TÜV SÜD Czech s.r.o. potvrzuje, že společnost ACR-ENGINEERING, spol. s r. o., Blahoslavova 72/4 CZ-750 02 Přerov, IČ: 26185890, Provozovna: Havlíčkova 426, 753 01 Hranice, zavedla a používá systém managementu kvality v oboru zpracování konstrukční  a projekční dokumentace strojů, nástrojů a dílů v oboru lehkého průmyslu, strojírenství apři výrobě dopravních prostředků Na základě vykonaného auditu, zpráva č. 13.769.251 bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 Tento certifikát je platný od 22.05.2021 do 21.05.2024 Registrační číslo certifikátu 13.769.189 Praha, 17.05.2021 TÜV SÜD Czech s.r.o - Novodvorská 994 - -142 21 Prague 4 - Czech Republic