HISTORIE FIRMY

    Konstrukční kancelář ACR-BOHEMIA spol. s r.o. vznikla v roce 1997 jako dceřiná společnost firmy ACR-ENGINEERING GmbH, Stuttgart. Od počátku působila na území ČR jako samostatný subjekt. Obě firmy se již na svém počátku zabývaly společnými zakázkami významných firem převážně z automobilového průmyslu v okolí Stuttgartu a Mnichova (Mercedes, Porsche, Bosch, Reccaro, Neoplan bus, Krauss Maffei atd.). Na území ČR to pak byla Škoda Auto, Tatra Kopřivnice, Autopal Nový Jičín atd. Tyto zakázky, po navýšení konstrukční kapacity, již spravovala výhradně ACR-BOHEMIA spol. s r.o..
    Z organizačních důvodů byla pak v roce 2000 založena ještě partnerská firma ACR-ENGINEERING spol. s r.o., která zpočátku soustředila zakázkovou činnost v okolí Žďáru nad Sázavou a byla složena z bývalých zkušených konstruktérů Ždasu a zabývala se zejména vývojem lisovacích a střižných nástrojů. Tato aktivita však byla v roce 2004 utlumena a znovu obnovena v roce 2015, ale se zaměřením na automobilový a letecký průmysl. Sídlem firmy se stal Přerov. Dnes je již ACR-ENGINEERING spol. s r.o. hlavním pilířem konstrukčních aktivit ACR v České republice. V roce 2015 pak zaniká mateřská ACR-ENGINEERING GmbH ve Stuttgartu a veškerá konstrukční činnost je soustředěna na české území. Od roku 2017 pak přechází konstrukční kanceláře ACR-BOHEMIA a ACR-ENGINEERING pod nového společného majitele a postupně dochází ke sloučení aktivit obou firem, které bylo zakončeno na přelomu let 2022 / 2023 definitivním sloučením obou firem a nadále budou vystupovat pod společným názvem ACR-ENGINEERING spol. s r.o..